Suomi

Innovatiivista, haitatonta ja hyväksyttävää malminetsintäteknologiaa (INFACT)

INFACT on kansainvälinen EU-rahoitteinen projekti, jossa tutkitaan uusia, vähemmän häiriötä aiheuttavia malminetsintämenetelmiä. Projekti pyrkii rakentamaan parempaa ymmärrystä hyvistä käytännöistä ja menetelmistä niin ympäristöllisesti kuin sosiaalisestikin. Nämä opit on tarkoitus hyödyntää ja ottaa käytännön standardeiksi koko EU:n laajuisesti.

Hankkeen koealueet sijaitsevat Suomessa, Saksassa ja kahdella alueella Espanjassa. Suomessa kokeillaan uusia malminetsintämenetelmiä Sodankylän Viiankiaavalla, Sakatin malmiesiintymän alueella.

INFACT on ensimmäinen EU-laajuinen hanke, joka mahdollistaa uusien teknologioiden kokeilemisen ja niiden toimivuuden arvioinnin realistisissa olosuhteissa. Projektin kolmella vertailualueella on tarkoitus päästä rakentavaan vuoropuheluun paikallisten yhteisöjen ja päätöksentekijöiden kanssa sekä tehdä tiivistä yhteistyötä alueellisten viranomaisten ja kaivosyhtiöiden kanssa. Uusia teknologioita kokeillaan helikoptereiden, lentokoneiden ja kauko-ohjattavien ilma-alusten (drone) avulla.

Suomesta hankkeessa ovat mukana Oulun yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja Itä-Suomen yliopisto. Hankkeessa on mukana yhteensä 17 organisaatiota: tutkimuslaitoksia, yliopistoja, yrityksiä ja verkostoja seitsemästä eri maasta. Hanketta koordinoi saksalainen Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology (HIF), joka kuuluu Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorfin tutkimuskeskukseen.

Sakatti ja muut mittausalueet

INFACT-hankkeen Suomen mittausalueena on Sodankylän Viiankiaavalla sijaitseva Sakatin malmiesiintymä. Kyseessä on noin 10 km2 suuruinen alue. Alue on valittu mittausalueeksi, koska sen metalliesiintymät ja kallioperä on jo kartoitettu hyvin tarkasti. Tutkimuksen kannalta on tärkeää nimenomaan jo olemassa oleva mittaustieto, jotta uusilla laitteilla saatavia tuloksia voidaan verrata siihen. Mittausalue sijaitsee valtaosin Viiankiaavan Natura- ja soidensuojelualueella. Koealue on myös tärkeä alue poronhoidolle ja virkistyskäytölle. Nämä asiat otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa.

Saksan koealue sijaitsee Geyerin alueella, noin 110km Lepzigin kaupungista etelään. Alueella on pitkä kaivoshistoria ja se tunnetaan tina, sinkki, volframi, molybdeeni, kupari, hopea ja indium esiintymistä.

Espanjan koealueella on kaksi kohdetta Andalusian alueella. Cobre les Cruces on kuparin avolouhos Sevillasta 20km koilliseen, ja sitä operoi First Quantum Minerals. Toinen kohde, Minas de Riotinto, on hyvin tunnettu monimetallinen avolouhos 65km Sevillasta koilliseen, ja sitä operoi Atalaya Mining.

Toiminta Suomessa 2019

Vuonna 2019 kokeillaan miehittämättömien ilma-alusten eli dronejen käyttöä malminetsinnässä samalla Sakatin mittausalueella. 2019 tutkimuksiin liittyen tullaan järjestämään omat tiedotustilaisuudet ja työpajat, joiden tarkemmat ajankohdat selviävät lähempänä tutkimusjaksoa.

Toiminta Suomessa 2018

Hankkeeseen ja lentäen tapahtuviin malminetsintämenetelmiin liittyen järjestetään yleisölle avoimia tiedotustilaisuuksia ja sidosryhmille suunnattuja työpajoja kesällä 2018. Työpajoissa, infotilaisuuksissa ja niihin kytkeytyvissä haastatteluissa annetaan ja hankitaan tietoa muun muassa siitä, minkälaisia vaikutuksia menetelmillä on ja miten niitä vaikutuksia voitaisiin välttää tai minimoida.

Viiankiaavan Sakatin mittausalueella on tarkoitus tehdä geofysikaalisia lentomittauksia helikopterin avustuksella elokuussa 3.-13. välisenä aikana. Sääolosuhteet voivat vaikuttaa lentopäivien määrään. Mittausten aikana käytetään maan- ja kallioperän sähkömagneettisia ominaisuuksia mittaavia menetelmiä. Mittaukset eivät liity AA Sakatti Mining Oy:n malminetsintään vaan kyseessä on tutkimustoiminta: uusien geofysikaalisten mittausmenetelmien kehittäminen ja testaus. Mittausten aikaan loppukesällä perustetaan paikan päälle pop up -toimisto, jossa on mahdollista saada lisää tietoa toiminnasta ja keskustella käytettävistä menetelmistä tutkijoiden kanssa. Paikalla on Suomen ympäristökeskuksen, Itä-Suomen yliopiston ja Oulun yliopiston kaivannaisalan yksikön tutkijoita. Sunnuntaina 5.8. järjestetään hankkeesta kaikille avoin infotilaisuus lentokentällä kello 13:00, jonka jälkeen (kello 14-16) yleisöllä on mahdollisuus tutustua helikopteriin ja siinä käytettävään tutkimuslaitteistoon.

Avainpäivämääriä ja tapahtumia

19.6. sidosryhmille suunnattu työpaja Sodankylässä

19.6. tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kersilön koululla

3.-13.8. koelennot Viiankiaavalla

4.-13.8. pop up -toimisto avoinna kaikille Sodankylän lentokentällä iltapäivisin

5.8. infotilaisuus sekä mahdollisuus tutustua helikopteriin ja tutkimuslaitteisiin Sodankylän lentokentällä (13:00)

Lisätietoja

Erikoistutkija Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kommentoi ja anna palautetta

Mitä mieltä olet INFACT-hankkeesta?

Mistä pidit tai onko meiltä unohtunut jotain tärkeää?

Anna meille palautetta ja mielipiteesi. Voit kommentoida anonyymisti tällä sivustolla.

North

Sakatti is a copper-nickel-platinum group elements deposit in the far north of Finland, situated around 150 kilometers north of the Arctic Circle. It is owned by Anglo American.

Centre

This reference region centers around the small town of Geyer in the Ore Mountains (Erzgebirge), situated app. 110 kilometers south of Leipzig, Eastern part of Germany, and with a long history of ore mining. The region is known for its deposits of tin, zinc, tungsten, molybdenum, copper, iron, silver and indium.

South

This reference region comprises two mining sites in the Iberian Pyrite Belt, both in Andalusia, South of Spain:

Cobre Las Cruces is an open pit copper mine and on-site plant in Gerena, 20 kilometers northwest of Seville. It is operated by First Quantum Minerals.

Minas de Ríotinto is a well-known ancient opencast polymetallic mine located in Huelva province, 65 kilometers northwest of Seville. It is operated by Atalaya Mining.

Kirjoita uusi kommentti kohteesta

Ole hyvä ja käytä kohteliasta kieltä keskustelussa. Epäasialliset viestit poistetaan ylläpidon toimesta. Kiitos ymmärryksestäsi

0 kommentit

  1. Bretschneider

    Die Aktivitäten als Forschungsprojekt sind sicher interessant. Allerdings besteht das ungute Gefühl, dass in den Forschungsregionen der Bergbau wieder aufleben soll, wenn entsprechende Vorkommen nachgewiesen werden können. Obwohl Bergbau beim Projekt keine Rolle spielen soll, ist doch nirgendwo zu lesen, dass es in Zukunft keinen entsprechenden Eingriffe in unsere Umwelt geben wird. Wer sind die Auftraggeber und wer finanziert diese Studienprojekte? Wir wollen uns auch in den nächsten Jahrzehnten noch in unserem Erzgebirge wohl fühlen und Lebensqualität in Form der bestehenden Natur erleben können, unsere Erzgebirgsheimat auch für kommende Generationen erhalten und nicht am Rande von Tagebauen oder Fördergebieten leben müssen.

    0 kommenttia aiheesta

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement nº 776487.